หนังสือ พรี่หนอมสอนภาษีขายของออนไลน์ เล่มนี้ เน้นเนื้อหาไปที่การวางแผนและการจัดการภาษีสำหรับคนขายของออนไลน์ในรูปแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น

โดยผมตั้งใจย่อและสรุปมาแบบสั้นๆง่ายๆ เพื่อที่จะให้เห็นภาพและความเข้าใจในการคำนวณภาษีและเสียภาษีอย่างถูกต้อง รวมถึงกรอบของความคิดที่ควรจะพิจารณาในการตัดสินใจทั้งเรื่องรายจ่ายและเรื่องของภาษี

เพื่อให้ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการกำไรก่อนไปจัดการภาษี และมองว่าวิธีที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุดนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขายของออนไลน์ของ
ตัวเองได้อย่างถูกต้อง หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะต่อยอดต่อไปในด้านอื่นๆได้ในอนาคตครับ

หากสนใจการคำนวณภาษีและแนวคิดอย่างละเอียด สามารถศึกษาจากคลิป ภาษีขายของออนไลน์ ได้เพิ่มเติมครับ