Freelance Free Life คู่มือแนะนำการเงินและเอกสารภาษีสำหรับฟรีแลนซ์

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนแนะนำจากประสบการณ์ในการทำงานของพรี่หนอมมาประมาณ 10 ปี ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ในรูปแบบทำงานคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร ไม่มีลูกน้อง ไม่ต้องฟ้องนาย และไม่ต้องขายของอื่นๆนอกจากแรงงานเพียงอย่างเดียว

ท้ายที่สุดแล้ว อีบุ๊กเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องการเงินและเอกสารสำคัญต่างๆและวิธีการคำนวณภาษีทีถูกต้อง

หวังว่า Freelance Free Life จะช่วยให้ฟรีแลนซ์มีอิสรภาพและการจัดการการเงินอย่างมีความสุขครับ