คู่มือวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน อีบุ๊คสอนวางแผนภาษีและจัดการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน

ใครสักคนบอกผมไว้ว่า… ปัญหาของมนุษย์เงินเดือนนั้นมีอยู่ 2 เรื่อง นั่นคือ เงินเดือนน้อย กับ เสียภาษีเยอะ

อันดับแรก เงินเดือนน้อย เพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้งานแลกเงิน ถ้าหากอยากได้เงินเดือนมาก ก็ต้องเสียเวลาทำงานมากไปด้วย

ส่วนอีกเรื่อง คือ เสียภาษีเยอะ เพราะว่าวิธีการคานวณภาษีของบ้านเรา ทาให้มนุษย์เงินเดือนไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มที่

อย่างไรก็ดี ผมเปลี่ยนกฎทั้ง 2 ข้อนี้ไม่ได้ครับ แต่ตั้งใจเขียนอีบุ๊คเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องการสอนให้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเรียนรู้เรื่องภาษีและการจัดการการเงิน เพื่อที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุข

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่า คู่มือวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน จะทำให้ใครหลายคนมี่ความสุขกับการวางแผนภาษี และจัดการเงินเดือนที่มีได้อย่างสบายใจครับ